Privacybeleid voor Re:Source

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29/04/2024.

Re:Source, gevestigd aan Breestraat 2 – 8710 Wielsbeke, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens:
Re:Source
Breestraat 2
8710 Wielsbeke, België
Tel. +32(0)495 91 87 17
info@resourcenv.be

Persoonsgegevens verwerkt door Re:Source

Re:Source verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten gegevens die wij verwerken:

 • Naam en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens, beperkt tot uw regio (zoals land) voor analytische doeleinden
 • Gegevens over uw surfgedrag op deze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Speciale en/of gevoelige persoonlijke gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.

We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Verwerkingsdoeleinden van persoonsgegevens

Re:Source verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Re:Source analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Automatische besluitvorming

Re:Source neemt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Re:Source bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens verstrekt via contactformulieren: deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, omdat ze noodzakelijk zijn voor de interne verantwoording van onze diensten en het mogelijk maken om onze diensten uit te voeren.
 • Gegevens verstrekt via cookies / voor analytische doeleinden: deze gegevens worden anoniem verzameld en opgeslagen overeenkomstig de levensduur van de cookie. Analytische gegevens (zoals: Google Analytics) worden voor onbepaalde tijd bewaard, omdat ze worden gebruikt in statistische vergelijkingen/rapporten over verschillende perioden.

Gegevens delen met derden

Re:Source deelt uw persoonsgegevens alleen met Google Analytics. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Re:Source.
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@resourcenv.be. * Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en paspoortnummer zwart. Dit is om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek en kunnen je doorverwijzen naar onze websitebouwer.

Re:Source wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Re:Source neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@resourcenv.be.

Wijzigingen

Als de inhoud van dit beleid verandert, wordt de toegevoegde informatie hier gepubliceerd.

Laat ons samenwerken

Heb je vragen, wil je meer informatie of wil je samenwerken?